Rohirric Words


dunn adj. “swarthy, dark-haired”
dwimmerlaik n. “work of necromancy, specter”
emnet n. “plain”
éoherë n. “full muster calvary”
éored n. “troop”
Eorlingas n. “Rohirrim”
Holbytla n. “hole-builder”
orc n. “Orc”
ridda n. “Rider”
simbelmynë n. “Evermind, a flower”
wásan n. “woses”