ᴱQ. a kálie kulundon “it shone like gold”

⚠️ᴱQ. a cálie culundon “it shone like gold”

Reference ✧ PE14/46 ✧ “it shone like gold”

Elements

a “it” ✧ PE14/46
kala- “to shine” past ✧ PE14/46 (kálie)
kulu “gold” similative ✧ PE14/46 (kulundon)