N. [tl], [dl] became [kl], [gl]; [{td}l] > [{kg}l]

N. [tl], [dl] became [kl], [gl]; [{td}l] > [{kg}l]
@@@ not Sindarin: compare N. eglenn to S. edlenn

Order (06800)

After 01900 [ou] became [au] ᴹ√TALÁT > atlaud > N. aclod Ety/TALÁT
After 02100 short final vowels vanished ᴹ√TALÁT > atlaud > N. aclod Ety/TALÁT

Phonetic Rule Elements

[tl] > [kl] ✧ PE19/21 (tl- > cl-; dial)
[dl] > [gl] ✧ PE19/21 (dl- > gl-; dial)

Phonetic Rule Examples

edleð- > egleð- dl > gl ON. etledie > egledhi > N. egledhio ✧ Ety/LED
edleðon > egleðon dl > gl ON. etledro > N. egledhron ✧ Ety/LED
edlenn > eglenn dl > gl ON. etlenna > N. eglenn ✧ Ety/LED
edlon > eglon dl > gl etlō > S. eglon ✧ PE17/141
hadlaθ > haglaθ dl > gl ᴹ√KHAT > hadlath > N. haglath ✧ Ety/KHAT
hadlaθ > haglaθ dl > gl ᴹ√LATH/LAT > hadlath > N. haglath ✧ Ety/LATH
idli > igli dl > gl Etlōi > S. Igli ✧ PE17/141
indlor > iŋglor dl > gl ᴹ✶Indo-ʒlaurē > Indlour > N. Inglor ✧ Ety/ID
medli > megli dl > gl ᴹ✶mad-lī > N. megli ✧ Ety/LIS
atlod > aklod tl > kl ᴹ√TALÁT > atlaud > N. aclod ✧ Ety/TALÁT
tlaud > klaud tl > kl ᴹ√TALÁT > tlaud > N. claud ✧ EtyAC/TALÁT

G. [tl], [dl], [ðl] became [kl], [gl]; [tl|{dð}l] > [kl|gl]

HSG/§2.4

Order (05300)

After 03300 initial [n], [m] became [d], [b] before [l], [r] ᴱ√nḷđ > G. glith GL/40
Before 05500 voiceless stops mostly voiced after vowels ᴱ✶tet’l-asse > G. teglos GL/70

Phonetic Rule Elements

[dl] > [gl]
[ðl] > [gl]
[tl] > [kl]

Phonetic Rule Examples

dlið > glið dl > gl ᴱ√nḷđ > G. glith ✧ GL/40
heθθedlon > heθθeglon dl > gl ᴱ✶heth·thed·’lon > G. hetheglon ✧ GL/49
tlim > klim tl > kl ᴱ√tel > G. climli ✧ GL/26
tlip- > klip- tl > kl ᴱ√tḷp- > G. clib- ✧ GL/26
tlum > klum tl > kl ᴱ√tel > G. clum ✧ GL/26
faiðli > faigli ðl > gl ᴱ✶fīđ’lī > G. faigli ✧ GL/35
gʷeðla > gʷegla ðl > gl ᴱ√gwedh-¹ > G. gwegla ✧ GL/46
gʷinðli > gʷiŋgli ðl > gl ᴱ√gu̯iđ > G. gwingli ✧ GL/46