[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺS. !imeneth n. “namesake, (lit.) same name” (Category: Name)

ᴺS. !imeneth, n. “namesake, (lit.) same name” (Category: Name)

Elements

S. im¹ “I, I myself; reflexive, self(same)”
S. eneth “*name”

G. enweg n. “name sake” (Category: Name)

Reference ✧ GL/32 ✧ “name sake”

Elements

enn “name” ✧ GL/32
-weg “masculine suffix” ✧ GL/32 (#-weg)