ᴹ✶[j], [w] became [i], [u] before consonants; [V{jw}C] > [V{iu}C]

ᴹ✶[j], [w] became [i], [u] before consonants; [V{jw}C] > [V{iu}C]

References ✧ PE18/39; PE19/48

Related

Phonetic Rule Elements

[ajC] > [aiC]
[ejC] > [eiC]
[ojC] > [oiC]
[ujC] > [uiC]
[awC] > [auC]
[ewC] > [euC]
[iwC] > [iuC]
[owC] > [ouC]

Phonetic Rule Examples

ajka > aika ajC > aiC ᴹ√AYAK > N. oeg ✧ Ety/AYAK
ajr > air ajC > aiC ᴹ√AI̯R > N. oer ✧ Ety/AY
gajra > gaira ajC > aiC ᴹ√GAY > gaer > N. goer ✧ Ety/GAY
jajwe > jaiwe ajC > aiC ᴹ√YAY > ON. yaiwe ✧ Ety/YAY
kajla > kaila ajC > aiC ᴹ√KAY > N. cael ✧ Ety/KAY
kajma > kaima ajC > aiC ᴹ√KAY > N. caew ✧ Ety/KAY
kajra > kaira ajC > aiC ᴹ√KAYAR > N. caer ✧ Ety/KAYAN
lajkwā > laikwā ajC > aiC ᴹ✶laikwa > Ilk. laig ✧ Ety/LAIK
najke > naike ajC > aiC ᴹ√NÁYAK > N. naeg ✧ Ety/NÁYAK
najra > naira ajC > aiC ᴹ√NAY > N. noer ✧ Ety/NAY
pʰajna- > pʰaina- ajC > aiC ᴹ√PHAY > ᴹQ. faina- ✧ Ety/PHAY
pʰajna > pʰaina ajC > aiC ᴹ√PHAY > N. foen ✧ Ety/PHAY
pʰajre > pʰaire ajC > aiC ᴹ√PHAY > ᴹQ. faire ✧ Ety/PHAY
pʰajre > pʰaire ajC > aiC ᴹ√PHAY > ON. phaire ✧ Ety/PHAY
rajka > raika ajC > aiC ᴹ√RÁYAK > N. rhoeg ✧ Ety/RÁYAK
spajka > spaika ajC > aiC ᴹ√SPAY > ᴹQ. faika ✧ Ety/SPAY
spajka > spaika ajC > aiC ᴹ√SPAY > N. foeg ✧ Ety/SPAY
tajna > taina ajC > aiC ᴹ√TAY > N. taen ✧ Ety/TAY
wajta- > waita- ajC > aiC ᴹ√WAY > N. gwaedo ✧ EtyAC/WAY
gawle > gaule awC > auC ᴹ√GAWA > N. Gaul ✧ Ety/GAWA
gawta > gauta awC > auC ᴹ√GAWA > N. gaud ✧ Ety/GAWA
glawre > glaure awC > auC ᴹ√GLAW(-R) > N. glaur ✧ Ety/GLAW(-R)
glawre > glaure awC > auC ᴹ√GLÁWAR > N. glaur ✧ Ety/LÁWAR
mbawka > mbauka awC > auC ᴹ√MBAW > N. baug ✧ Ety/MBAW
mbawkla- > mbaukla- awC > auC ᴹ√MBAW > N. bauglo- ✧ Ety/MBAW
mbawre > mbaure awC > auC ᴹ√MBAW > N. baur ✧ Ety/MBAW
ŋgawle > ŋgaule awC > auC ᴹ√ÑGAW > N. gaul ✧ Ety/ÑGAW
ŋgawro > ŋgauro awC > auC ᴹ√ÑGAW > N. gaur ✧ Ety/ÑGAW
pʰawka > pʰauka awC > auC ᴹ√PHAU̯ > ON. phauka ✧ Ety/PHAU
ejre > eire ejC > eiC ᴹ√EY > N. uir ✧ Ety/EY
gejre > geire ejC > eiC ᴹ√GEY > N. guir ✧ Ety/GEY
snewma > sneuma ewC > euC ᴹ√SNEW > ON. sniuma/snȳma ✧ Ety/SNEW
ŋiwta- > ŋiuta- iwC > iuC ᴹ√ÑIW > ᴹQ. hiuta- ✧ EtyAC/ÑIW
ŋjiwta > ŋjiuta iwC > iuC ᴹ√ÑIW > ON. (g)yūta ✧ EtyAC/ÑIW
piwja- > piuja- iwC > iuC ᴹ√PIW > ON. puióbe ✧ Ety/PIW
sjiwle > sjiule iwC > iuC ᴹ√SIW > ON. hyūle ✧ Ety/SIW
tiwja- > tiuja- iwC > iuC ᴹ√TIW > ON. tuio- ✧ Ety/TIW
tiwkā > tiukā iwC > iuC ᴹ✶tiu̯kā > Ilk. tiog ✧ Ety/TIW
grojna > groina ojC > oiC ᴹ√GROJ > N. gruin ✧ Ety/ROY²
mojna > moina ojC > oiC ᴹ√MOY > ON. muina ✧ Ety/MOY
ojgo > oigo ojC > oiC ᴹ√OY > ON. #Uigo ✧ Ety/OY
ojre > oire ojC > oiC ᴹ√OY > N. uir ✧ Ety/OY
rojme > roime ojC > oiC ᴹ√ROY¹ > N. rhui(w) ✧ Ety/ROY¹
nowtʰa- > noutʰa- owC > ouC ᴹ√NOWO > N. nautha- ✧ Ety/NOWO
nowtʰe > noutʰe owC > ouC ᴹ√NOWO > N. nauth ✧ Ety/NOWO
dujl > duil ujC > uiC ᴹ√DUI̯ > Ilk. duil ✧ Ety/DUI
dujn > duin ujC > uiC ᴹ√DUI̯ > Ilk. duin ✧ Ety/DUI
kujle > kuile ujC > uiC ᴹ√KUY > N. cuil ✧ Ety/KUY
kujna > kuina ujC > uiC ᴹ√KUY > N. cuin ✧ Ety/KUY
kujna- > kuina- ujC > uiC ᴹ√KUY > N. cuino ✧ Ety/KUY
mujlē > muilē ujC > uiC ᴹ√MUY > Dor. muil ✧ Ety/MUY
mujlin > muilin ujC > uiC ᴹ√MUY > Dor. muilin ✧ Ety/MUY
mujna > muina ujC > uiC ᴹ√MUY > N. †muin ✧ EtyAC/MUY
ujle > uile ujC > uiC ᴹ√UY > N. uil ✧ Ety/UY