present grammar.

present grammar.

Examples (present)
ettūlā “is coming out” [← ettul-] ✧ PE22/136
etutūliē “has come out” [← ettul-] ✧ PE22/136
galā “grow (of plants)” [← *galā-] ✧ PE22/130
gālā [← *galā-] ✧ PE22/134
is-tā “know” [← ista-] ✧ PE22/130
istā́ “is aware” [← ista-] ✧ PE22/134
sīta [← ista-] ✧ PE22/134
kjāwā [← kyaw-] ✧ PE22/152
lājā [← lā-] ✧ PE22/153
lājā [← lā-] ✧ VT49/13
mātā “is eating” [← mat-] ✧ PE22/130
mātā [← mat-] ✧ PE22/134
mātā “is eating” ← mata ✧ VT39/9
niñkwisjā̆ [← ninkwisya-] ✧ PE22/135
ōryiā [← orya-] ✧ PE22/164
ōriy(y)a [← orya-] ✧ PE22/164
talatā ← TALAT ✧ PE17/186
taltăyā ← TALAT ✧ PE17/186
talātā- “is slipping” [← talat-] ✧ PE22/133
talātā́ “is slipping down” [← talat-] ✧ PE22/134
tūlā “is coming” [← tul-] ✧ PE22/130
taulā “is coming” [← tul-] ✧ PE22/130
ubā [← uba-] ✧ PE22/132
gālean [← *galā-] 1st-sg ✧ PE22/164
gālan [← *galā-] 1st-sg ✧ PE22/164
māta-njē [← mat-] 1st-sg ✧ PE22/132

Reference ✧ PE22/130


ᴹ✶present grammar.

Examples (present)
eʒyā “be” ← eʒe ✧ PE22/122
istā- “know” [← ista-] ✧ PE22/95
māt-ā “am eating” [← mat-] ✧ PE22/95
melā- “love” [← melā-] ✧ PE22/95
tūlā “am coming” [← tul-] ✧ PE22/95
taulā “am coming” [← tul-] ✧ PE22/95
galā́sŏ “he grows” [← galā-] 3rd-sg ✧ PE22/26

Reference ✧ PE22/95