N. Nan Gurunír loc. “Valley of Saruman”

N. Nan Gurunír, loc. “Valley of Saruman”
See S. Nan Curunír for discussion.

References ✧ SD/136; SDI1/Nan Gurunír; TI/420; WR/4; WRI/Nan Gurunír

Glosses

Changes

Elements

nann “wide grassland”
curunir “a man of craft, wizard” soft-mutation