Q. Ondonórë Nómesseron Minasurië “Enquiry into the Place-names of Gondor”

Q. Ondonórë Nómesseron Minasurië, “Enquiry into the Place-names of Gondor”

Reference ✧ VT42/17 ✧ Ondonóre Nómesseron Minaþurie “Enquiry into the Place-names of Gondor”

Elements

Ondonórë “Gondor, (lit.) Stone Land” ✧ VT42/17
#nómë “place” ✧ VT42/17 (#Nóme)
essë¹ “name” genitive plural ✧ VT42/17 (esseron)
minaþurië “enquiry” ✧ VT42/17