Q. Oiencarmë Eruo “The One’s perpetual production”

Q. Oiencarmë Eruo “The One’s perpetual production”

Reference ✧ MR/329 ✧ Oienkarmë Eruo “The One’s perpetual production”

Elements

Oiencarmë “Perpetual Production” ✧ MR/329 (Oienkarmë)
Eru “The One, God” genitive ✧ MR/329 (Eruo)