Q. A carnë ta yallë B (carnë) “A did that as / like B (did)”

Q. A carnë ta yallë B (carnë) “A did that as / like B (did)”

Reference ✧ PE17/74 ✧ A karne ta yalle B (karne) “A did that as / like B (did)”

Elements

car- “to do, make” past ✧ PE17/74 (karne)
ta¹ “that, there” ✧ PE17/74
yallë “as, in the same way as, like” ✧ PE17/74
car- “to do, make” past ✧ PE17/74 (karne)