Q. †en i matinye “I shall eat then soon”

Q. †en i matinyë “I shall eat then soon”

Reference ✧ PE22/131 ✧ “I shall eat then soon”

Elements

en “then soon” ✧ PE22/131 (†en)
mat- “to eat” aorist 1st-sg ✧ PE22/131 (matinye)