[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴹQ. vára adj. “soiled, dirty” (Category: Dirty, Soiled)

ᴹQ. vára, adj. “soiled, dirty” (Category: Dirty, Soiled)
ᴱQ. vára “other”

Reference ✧ Ety/WAƷ ✧ “soiled, dirty”

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶waʒrā > vára [waɣrā] > [wārā] > [wāra] > [vāra] ✧ Ety/WAƷ