ᴹQ. voiceless-stops

ᴹQ. voiceless-stops

References ✧ PE19/30; PE22/65

Elements

[p] ✧ PE22/65 (p)
[t] ✧ PE22/65 (t)
[tʲ] ✧ PE22/65 (ty)
[k] ✧ PE22/65 (k)
[kʷ] ✧ PE22/65 (q)

ᴱQ. voiceless-stops

Reference ✧ PE14/41

Elements

[p] ✧ PE14/41 (p)
[t] ✧ PE14/41 (t)
[tʲ] ✧ PE14/41 (ty)
[k] ✧ PE14/41 (k)
[kʷ] ✧ PE14/41 (q)