[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] ^nornolassëa adj. “having oak-leaves” (Category: Oak)

ᴺQ. [ᴱQ.] ^nornolassëa, adj. “having oak-leaves” (Category: Oak)

Elements

Q. norno “oak”
Q. lassë “leaf”
Q. #-a “adjectival suffix”

ᴱQ. nornelassea adj. “having oak-leaves” (Category: Oak)

References ✧ PE15/69; QL/65, 67

Glosses

Variations

Elements

norne “oak (tree), oak in general” ✧ QL/67
lasse “leaf; petal” ✧ QL/67 (#lasse)
#-a “adjectival suffix” ✧ QL/67 (#-a)

Element In