[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

Q. telpë (telep-) n. “silver” (Category: Silver)

Q. telpë (telep-), n. “silver; [ᴱQ.] money” (Category: Silver)
ᴱQ. autë¹ “goods, property, wealth, money”
ᴱQ. ilsa “(the mystic name of) silver”
ᴱQ. telpë² “butter”

References ✧ Let/426; NM/349; PE17/36; PE18/93; PE21/81; PM/356; SA/celeb; UT/266

Glosses

Variations

Related

Inflections

telep stem   ✧ SA/celeb
telep- stem “silver” ✧ PE17/36

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

kelep/kyelep > telep- [kjelepe] > [kjelpe] > [tjelpe] ✧ PE17/36
t/kjelepi > telpe [kjelepe] > [kjelpe] > [tjelpe] ✧ PE21/81
Q. †tyelpe > telpe [tjelpe] ? [telpe] ✧ UT/266

ᴹQ. telpe n. “silver” (Category: Silver)

References ✧ Ety/KYELEP; EtyAC/KYELEP; PE22/23, 52

Glosses

Variations

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√KYELEP/TELEP > telpe [kjelepe] > [kjelpe] > [tjelpe] ✧ Ety/KYELEP
ᴹ√KYÉLEP > telpe [kjelepe] > [kjelpe] > [tjelpe] ✧ Ety/KYELEP

ᴱQ. telpe¹ (telpi-) n. “silver; money” (Category: Silver)

References ✧ GL/25; LT1/100; LT1A/Ilsaluntë, Telimpë; PE13/140, 154; PE14/54; PME/91; QL/91

Glosses

Variations

Related

Changes

Inflections

telpi- stem ✧ QL/91

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ✶kelekwé > telqe [telekʷē] > [telekʷe] > [telkʷe] ✧ PE13/140
ᴱ✶t’lépe > telpe [telepē] > [telepe] > [telpe] ✧ PE13/154
ᴱ√TELPE > telpe [telpi] > [telpe] ✧ QL/91

Q. †tyelpë (tyelep-) n. “silver” (Category: Silver)

References ✧ Let/426; NM/349; PM/356; UT/266

Glosses

Variations

Inflections

tyelep- stem ✧ UT/266

Element In

Cognates

Derivations

Derivatives

Phonetic Developments

kyelepē > tyelpe [kjelepē] > [kjelpē] > [tjelpē] > [tjelpe] ✧ Let/426
kyelep- > †tyelpë [kjelepē] > [kjelpē] > [tjelpē] > [tjelpe] ✧ NM/349
kyelep- > †tyelpe [kjelepē] > [kjelpē] > [tjelpē] > [tjelpe] ✧ UT/266